Data Governance

Data governancella tarkoitetaan kaikkia niitä asioita joita tehdään, jotta data on laadukasta, hyödynnettävissä ja käytettävää. ​

Laadukas ja helposti saatavilla oleva data on organisaatiosi menestystekijä ja tehokkaan toiminnan edellytys. Laadukkaan ja hyödynnettävän tiedon perustalla on malli tiedon hallinnalle ja hyödyntämiselle

Data governanceen kuuluvat ihmisten noudattamat käytänteet, seurattavat prosessit ja toimintaa tukevat järjestelmät. Yksin nämä asiat eivät vielä toteuta menestyksekästä data governancea, vaan keskiössä ovat ihmiset.

Data governance -palveluiden hyödyt

Data governancen tavoitteet lähtevät organisaation tavoitteista ja visiosta – mitä halutaan olla, miten siihen päästään ja miten tietoa voidaan hyödyntää tavoitteiden saavuttamisessa. Datastrategia tuodaan toiminnan tavoitteiden tueksi.

Tiedon hallintamalli ja siihen liittyvät vastuut sekä käytännöt tuodaan osaksi olemassa olevia prosesseja ja rakenteita ihmislähtöisesti, sekä olemassa olevia käytäntöjä hyödyntäen. Tällöin hallintamallin omaksuminen sekä käyttöönotto organisaatiossa nopeutuvat, ja saavutettavat hyödyt realisoituvat nopeammin. Saavutettavia hyötyjä data governancesta ovat esim. seuraavat:

  • Selkeät vastuut tietojen hallintaan liittyen
  • Parantunut tiedon laatu
  • Parantunut tiedon hyödyntämisen aste
  • Oikeelliseen ja ajantasaiseen tietoon perustuva toiminta sekä päätöksenteko
  • Nopea reagointi tietoon liittyviin muutostarpeisiin

Data governance -palveluiden sisältö

Spartan data governance -palvelut kehittävät asiakkaan tiedonhallinnan kyvykkyyttä yhteisesti suunnitellun vaiheistuksen mukaisesti.

Osaamisemme avulla kehitetään mm. seuraavia asioita:

  • Kypsyystason arvioinnit​
  • Data governance roadmapin, kokonaiskuvan ja vaiheistuksen laatiminen​
  • Data governance menetelmien ja prosessien kehittäminen​
  • Asiakasosaamisen kasvattaminen, kuten ohjeistukset ja koulutukset
  • Toimintakäytäntöjen jalkauttaminen

Lue lisää blogistamme!