Data- ja analytiikkaratkaisut

Tietopääoma ja dataratkaisut palvelemaan asiakkaita ja liiketoimintaa.

Datan valjastaminen palvelemaan erottuvaa asiakaskokemusta ja liiketoimintaa on jatkuva prosessi, jossa tuotetaan arvoa ja uusia kyvykkyyksiä vaiheittain. Datan hyödyntämisessä on keskeistä määritellä huolella tavoitteiden mukainen data ja miten sen avulla saadaan tuotettua loppuasiakkaille ja liiketoiminnalle arvoa.

Modernien teknologioiden ja menetelmien sekä yhteiskäyttöisten tietomallien avulla liiketoimintatarpeita vastaavaa dataa on mahdollista tuottaa tehokkasti ja luotettavasti. Spartan osaajat auttavat sinua ja organisaatiotasi tunnistamaan mahdollisuudet datan ja teknologioiden hyödyntämisessä.  Rakennamme arkkitehtuurisesti kestävät ja skaalautuvat ratkaisut tiedonhallintaan ja hyödyntämiseen.

Osaamisemme avulla palvelemme näillä alueilla

 • Data-alustat

  Moderni data-alusta mahdollistaa kannattavuuden seurannan ja nopean reagoinnin luotettavan datan pohjalta. Data-alusta kokoaa datan eri järjestelmistä yhteen paikkaan hyödynnettäväksi prosesseissa ja sovelluksissa.

  Vastaamme liiketoiminnan välittömiin tarpeisiin kehittämällä tarvittavat dataratkaisut, huomioiden aina kestävän arkkitehtuurin ja yhteiskäyttöiset tietomallit.

  Lue lisää

 • Datan laadun kehittäminen

  Liiketoimintaa palvellakseen datan tulee täyttää tekniset ja liiketoiminnan prosessien vaatimukset läpi sen koko elinkaaren. Autamme ymmärtämään ja kuvaamaan vaatimukset tiedon laadulle. Valitsemme tavoitteita tukevat tekniset ratkaisut ja saatamme vaatimukset toimintaa ohjaaviksi tiedon hallintamalleiksi.

 • Datakatalogiratkaisut

  Datan täysimittaisen hyödyntämisen edellytys on hyvin jäsennetty ja helposti saatavilla oleva tieto. Datakatalogin avulla tiedon käytettävyys paranee ja oikea data on saatavilla laajemmalle joukolle päätöksenteon pohjaksi.

  Tunnistamme missä tietoon liittyvissä haasteissa katalogilla voidaan tuottaa hyötyjä, muodostamme kehityssuunnitelman ja tarvittaessa tuemme teknologiavalinnassa sekä kehitystyössä.

 • Edistynyt analytiikka ja raportointi

  Tehosta liiketoimintaa ja reagoi välittömästi toimintaympäristön muutoksiin reaaliaikaisen tilannekuvan ja edistyneen analytiikan avulla. Rakennamme tavoitteita vastaavat analyyttiset mallit ja raportoinnin määrittelyistä toteutukseen.  

 • MDM-ratkaisukehitys

  Ydintiedon hallinnan ratkaisut mahdollistavat laadukkaan tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen osana liiketoiminnan ja prosessien tehokasta kehittämistä.

  Asiantuntijamme toimivat tukena MDM-tuotteiden valinnassa perustuen hallittavaan tietoon ja käyttötarpeisiin, ja tämän jälkeen ydintietojen haltuun ottamisessa sekä teknisessä toteutuksessa.

Yhteydenotto

Markku Koponen

Chief Commercial Officer (CCO)
markku.koponen@spartaconsulting.fi
puh. +358 50 346 0025

Ota yhteyttä