DNA

Tietopääoman hallinta on tärkeä osa asiakaskokemusta

Tietopääoman hallinta on tärkeä osa asiakaskokemusta

DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tuottaa puhe-, data- ja tv-palveluita. DNA:n visio on tyytyväiset asiakkaat. Erinomaista asiakaskokemusta tukevat DNA:n keskeiset tukijalat, joihin kuuluvat muun muassa laadukkaat matkaviestin- ja kiinteät verkot, motivoitunut ja asiakasorientoitunut henkilöstö, edistynyt data-analytiikka sekä haastajakulttuuri. Hyvä ja tehokas tiedon- ja omaisuudenhallinta (asset data management) liittyy usein suoraan asiakkaan tyytyväisyyteen sekä asiakaskokemaan.

Isojen yritysten monimutkaiset tuoterakenteet saattavat nostaa esiin haasteita liittyen esimerkiksi tuoteportfolioon, eli mitä asiakaalle on myyty. Tuoteportfolioon liittyy paljon palveluita kuten tuki tai mahdolliset lisätuotteet, joita halutaan asiakkaille tarjota. Tieto on osaavan henkilökunnan rinnalla yrityksen tärkein pääoma. Kun tiedonhallinta on toteutettu oikein se voi tuoda mukanaan merkittävän kilpailuedun. Erityisesti tiedonhallinta korostuu nykyään isojen yritysten digitalisaatio hankkeissa, joissa tuoterakenteet ja teknologian modernisointi ovat isossa roolissa.

Yhteistyö:

Olemme työskennelleet DNA:n kanssa jo vuosia, mutta me B2B puolella saimme tietää Spartan kyvyistä IT-osastomme kautta. Vuosi sitten aloitimme yhteistyön Sparta Consultingin kanssa, ja toteutimme asset data management projektin, joka mahdollisti meille erään suuren asiakastapauksen. Yhteistyöllä Sparta Consultingin kanssa saimme merkittävästi substanssiosaamista projektinhallintaan juuri tämän tyyppisessä projektissa.

Datapääoma:

Tämän lisäksi laajensimme asiakkaalle datan ymmärrystä, tietojen käsittelytaitoja ja kyvyn tuottaa toivottavia ja luettavia raportteja jopa ei niin hyvin jäsennellyistä lähtökohdista.

Mitä asiakkaamme oli mieltä projektista?

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Ota yhteyttä