Vaasan Sähkö

Data-arkkitehtuuri toteutetaan asiakkaan tarpeita kuunnellen

Laadukas tiedonhallinta toi kaivattua näkyvyyttä Vaasan Sähkön liiketoimintaan

Vaasan Sähkö on vuonna 1892 perustettu energiayhtiö, jonka alkuperäisenä tavoitteena oli valaista kaupungin kauniit kadut. Nykyään Vaasan Sähkö on vahva kotimainen energiakonserni, joka palvelee asiakkaitaan valtakunnallisesti sähkökaupassa sekä alueellisesti kaukolämmössä ja sähkönsiirrossa. Yhtiön liiketoiminta pitää sisällään valtavan määrän dataa, jota Vaasan Sähkö johtaa yhteistyössä Sparta Consultingin asiantuntijoiden kanssa.

“Vaasan Sähköllä on kymmeniä eri tietojärjestelmiä ja aiemmin data oli hajallaan. Meillä ei ollut kokonaiskuvaa siitä, missä kaikissa järjestelmissä käsiteltiin esim. asiakkuuksiin liittyviä tietoja. Yhteistyössä Spartan kanssa aloimme miettiä, miten saisimme dataa paremmin hallittua yhtiössämme”, kertoo data-arkkitehtina työskentelevä Axel Kohonen.

Data-arkkitehtuuri toteutetaan asiakkaan tarpeita kuunnellen

Sähköala on kovassa muutoksessa, mikä korostaa myös laadukkaiden tiedonhallinnan järjestelmien merkitystä. Yhdessä Spartan asiantuntijoiden kanssa Vaasan Sähkö onnistui järkeistämään datan hallintaa askel askeleelta. Luotettavasta kumppanista oli apua tavoitteiden saavuttamiseen prosessin jokaisessa vaiheessa.

“Aloitimme koko prosessin datan määrittelystä ja meidän tavoitteenamme oli kerätä dataa eri järjestelmistä yhteen paikkaan. Lisäksi halusimme mahdollisuuksien mukaan yhdistää olemassa olevia järjestelmiä, koska niitä oli turhan paljon. Yhteistyössä Spartan kanssa valitsimme teknologiaksi Azuren, Snowflake datanhallintapalvelun, Datavault Builder automaatiotyökalun tietovaraston rakentamiseen sekä Microsoft Power BI:n. Spartan asiantuntijat auttoivat meitä sekä datan määrittelyssä että tietovaraston toteutuksessa, mikä on ollut meille todella suuri apu”, Axel kuvailee.

Axelin mukaan teknologiariippumattomuus oli edellytys uuden kumppanin valinnassa. Energiayhtiön näkökulmasta Sparta Consulting on näyttäytynyt kokonaisvaltaisena kumppanina, joka pystyy vastaamaan yhtiön tarpeisiin joustavasti ja käytännönläheisesti.

“Sparta Consulting on auttanut meitä joustavasti ja he ovat pystyneet reagoimaan nopeasti muutoksiin esimerkiksi resursoinnin suhteen. Aiemmin teimme IT-inventaarion onnistuneesti Spartan kanssa, joten yhteistyön jatkuminen näissä merkeissä oli meille luonnollinen vaihtoehto. Tämänkaltaisissa projekteissa kustannusten hallinta voi olla haastavaa, mutta Spartan kanssa olemme päässeet hyvään yhteisymmärrykseen”, kertoo Axel.

Laadukkaalla tiedonhallinnalla kohti parempaa asiakaskokemusta

Laadukas data-arkkitehtuuri on tuonut Vaasan Sähkölle useita konkreettisia hyötyjä, jotka auttavat yhtiötä menestymään toimialan murroksessa. Tiedolla johtaminen palvelee myös asiakkaita, mikä luo yhtiölle kestävää kilpailuetua.

“Automatisoitu raportointi säästää meidän aikaamme merkittävästi. Lisäksi pystymme nyt tekemään tarkkoja analyyseja, koska kaikki data on helposti saavutettavissa. Saamme datasta jatkuvasti enemmän hyötyä ja se auttaa meitä tarjoamaan parempia palveluita asiakkaillemme”, Axel tiivistää.

Mitä asiakkaamme oli mieltä projektista?

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Ota yhteyttä