EnerKey

Asiakastiedon ja CRM-järjestelmien kokonaisvaltainen hyödyntäminen

EnerKey (entinen Enegia) on energiatehokkuuden ja energiajohtamisen
palveluita tarjoava kotimainen yritys. Olemme auttaneet EnerKeytä yhdistämään, yhdenmukaistamaan ja yksinkertaistamaan liiketoiminnan prosesseja ja järjestelmiä yritysoston jälkeisessä tilanteessa.

 • Ydintiedon perusprosessien kehittäminen ja käyttöönotto; ydintiedon määrittely ja päällekkäisyyksien poistaminen
 • Tietomigraation toteutus ja metadatan lisääminen asiakirjahallintajärjestelmään
 • CRM-järjestelmän hyödyntämisen kehittäminen, tukemaan
  kokonaisprosessia asiakashankinnasta aina tilaushallintaan asti
 • Asiakas- ja toimipaikkatietojen (yksi-moneen-suhde) jäsentäminen
  ja käsittelyn automatisointi asiakastietojärjestelmissä

www.enerkey.com/fi


1 milj.
Siirrettyä tietuetta
100 000
Asiakirjahallinnan tiedostoa
35 000
Yhdistettyä asiakastieota
9
Toteutuksen asiakasarvosana


Määritä

 • Olemassa olevien asiakastieto-järjestelmien ja niiden sisältämän asiakas-tiedon läpikäynti
 • Myynnistä-tilaukseen kokonaisprosessissa käytössä olevien työkalujen ja niillä suoritettavien toimintojen kartoittaminen

Kuvaa

 • Liiketoiminnan asiakastietoon kohdistuvien tarpeiden kuvaaminen ja jäsentäminen
 • Liiketoiminnan prosessien asettamien vaatimusten määrittely siirrettävälle asiakastiedolle

Toteuta

 • Ohjelmistorobotiikan luominen ja määrittely suurten tietomäärien siirtämiseksi, robotiikan valvonta varsinaisessa migraatiossa
 • Toiminnallisuuksien luominen asiakaskohtaisen tilauksen monistamiseksi useita toimipaikkoja koskevaksi toimitusprosessiksi

Varmista

 • Tilauksesta toimitukseen -kokonaisprosessin toiminnan varmistaminen
 • Prosessiomistajien
  ja pääkäyttäjien kouluttaminen uuteen järjestelmään
 • Tarpeettomien järjestelmien hallittu alasajo ja relevanttien tietojen tuominen uuteen ympäristöön