Lindström

Datalla ohjautuva yritysstrategia

Datalla ohjautuva yritys ja datastrategia

Lindström on yksi Euroopan johtavista tekstiilipalveluyrityksistä, jolla on yli 170-vuotinen kokemus tekstiilialalta. Lindström tarjoaa ratkaisuja toimitilojen siisteyteen ja sisustamiseen, sekä työpukeutumiseen ja suojautumiseen.

Lindströmin päämääränä on vahvistaa asiakkaiden yrityskuvaa ja helpottaa asiakkaiden arkea palveluiden avulla. Toimitustapana tekstiilipalvelu on kustannustehokas ja ympäristömyönteinen tapa hoitaa yrityksen tekstiilitarpeet. Lindström on muuttumassa perinteisestä palveluyrityksestä entistä enemmän digitaalisia palveluratkaisuja toimittavaksi kumppaniksi, jossa Sparta on ollut kehittämässä datastrategiaa.

Yhteistyö

Yhteistyössämme loimme datastrategian, jonka luomiseksi käytiin läpi liiketoiminnan tavoitteet ja visio, kehitysmahdollisuudet, käyttötapaukset, tietopääoma ja arkkitehtuurisuunnittelu. Datastrategian luonti ei ole teknologialähtöinen prosessi, vaan tavoitteena on määritellä liiketoimintatavoitteet, -edellytykset ja -tarpeet, joita tukemaan voidaan luoda teknologisia ratkaisuja.

Toteutuksessa huomioitiin, että datastrategian tulee olla konkreettinen ja toteutuskelpoinen. Yheistyön lopputuloksena Lindströmillä onkin nyt selkeät must-winit, niistä johdetut kehitysprojektit ja niiden toteutusjärjestys. Projekti vahvisti Lindströmin edellytyksiä digitaallisten palveluratkaisujen kestävälle kehitykselle.

Tietopääoma ja yrityksen strategiset tavoitteet

Projektissa oli tärkeää tunnistaa, miten tietopääoma ja siihen liittyvät kyvykkyydet tukevat Lindströmin tulevaisuuden digitaaliasia tavoitteita. On oleellista ymmärtää, mitkä alueet vaativat toimenpiteitä heti (must-winit) ja mitkä voidaan priorisoida myöhemmäksi.

Mitä asiakkaamme oli mieltä projektista?

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Ota yhteyttä