Meistä

Visiomme on olla Suomen osaavin kumppani tiedonhallinnan johtamista tukevien toimintojen kehittämisessä. Työntekijöidemme korkeatasoinen osaaminen ja sitoutuminen ovat keskeisessä roolissa menestyksessämme, ja ne mahdollistavat kannattavan kasvun sekä kykymme haastaa suuret toimijat osana valitsemaamme ekosysteemiä.

Keitä olemme

Spartalla työskentelee n. 45 tiedonhallinnan asiantuntijaa, joiden osaamisvuodet alalta ovat keskimäärin 15 vuotta. Spartalaisen erottaa innostuvasta ja iloisesta otteesta, valppaasta katseesta, intohimosta kohti parempaa tiedonhallintaa sekä halusta keskustella aiheen ympärillä, usein huumorin pilkahduksilla höystettynä.

Spartalainen nauttii yhteistyöstä kollegoiden ja asiakkaiden kesken, ja kokoaa toimivia ratkaisuita perustuen sekä opittuun että uuteen tietoon. Spartalaisen toiminnassa asiakas ja asiakastarve ovat keskiössä ja selkärankaan on rakennettu vastuu asiakasprojektin onnistumisesta yhdessä.

Vapaa-ajalla spartalaisen voit löytää melkein mistä vain, useat luonnosta, osan joogamatolta ja monet perheen parista. Spartalaiselle on tärkeää työn ja vapaa-ajan tasapaino sekä työn tekemisen ilmasto – se, että aamuisin koneen voi avata hyvällä mielellä ja energiaa riittää vielä iltaankin.

Sparta yrityksenä

Ratkomme erilaisia tiedonhallinnan haasteita, jotka muodostuvat usein monesta eri osa-alueesta. Näitä ovat ihmiset, prosessit, metodit, teknologiat, hallinta- ja johtamismallit sekä luonnollisesti itse data. Teemme liiketoimintalähtöisiä data- ja informaatioratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. Ratkaisut sisältävät asiakkaiden tarpeiden mukaan osaavia konsultteja, muutosjohtamista, konseptointia, prosessinkehitystä ja myös tarvittavaa teknologiaa. Lue lisää palveluistamme.

Toimintaamme ohjaavat seuraavat periaatteet:

  • Laatutakuu. Veloitamme vain työstä, johon asiakas on tyytyväinen.
  • Toimialan parhaiden dataratkaisuiden tuonti asiakkaan hyödynnettäväksi.
  • Asiakkaan oman digi- ja dataosaamisen kasvattaminen.
  • Luotettava kumppani digimatkalla ja tukena toiminnan muutoksessa.

Toimimme Suomessa ja pääkonttorimme löytyy Helsingin Kampista sekä sivutoimipiste Oulun Limingantullista. Spartalaisia löytyy tosin ripoteltuna pitkin Suomen maata.

Spartan eettiset periaatteet

Ohjeistuksen tarkoitus

Spartan eettinen ohjeistus (Code of Conduct) kuvaa osa-alueittain yrityksen hyväksytyt toimintatavat. Yhteisten toimintatapojen myötä tavoitellaan parantunutta työhyvinvointia, yhteisöllisyyttä sekä ennen kaikkea toimitaan vastuullisesti yhteisiä pelisääntöjä noudattaen.

Spartan eettinen ohjeistus koostuu yrityksen hyväksytyistä eettisistä periaatteista, joita Spartan toiminnassa noudatetaan.

Turvallinen työpaikka

Sparta työpaikkana ja työyhteisönä on turvallinen. Tämä tarkoittaa, että työpaikan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työskentelyolosuhteet ovat kunnossa ja luovat turvallisen työympäristön.

Spartalla on ehdoton nollatoleranssi työpaikalla esiintyvälle kiusaamiselle sekä muulle epäasialliselle kohtelulle.

Yhdenvertainen työpaikka

Spartalla työnantaja huolehtii kaikkien työntekijöidensä yhdenvertaisesta kohtelusta. Kaikilla työntekijöillä on oikeus tasa-arvoiseen ja kunnioittavaan kohteluun riippumatta iästä, sukupuolesta, alkuperästä tai kansalaisuudesta, poliittisesta tai uskonnollisesta vakaumuksesta, kielestä, kulttuurista, mielipiteistä, terveydestä tai toimintakyvystä.

Hallinnon ja päätöksenteon avoimuus

Spartan toimintaa ohjaa yrityksen hallitus sekä johtoryhmä. Spartan periaatteisiin kuuluu hallinnonavoimuus, myös johtamisen osalta. Päätöksenteon ja valmistelun tulee olla perusteltua, ja mahdolliset eturistiriidat tulee tunnistaa ajoissa. Päätöksenteon tulee olla henkilöstölle läpinäkyvää.

Osana hyvää hallintoa huomioidaan, että Spartalla on nollatoleranssi lahjonnalle ja korruptiolle.

Kestävät asiakas ja yhteistyösuhteet

Sparta haluaa rakentaa pitkäikäisiä ja luottamuksellisia asiakas- ja yhteistyösuhteita. Näihin pyritään ennen kaikkea laadukkaalla osaamisella, jolla vakuutetaan asiakkaat. Asiakassuhteiden ylläpidossa korostuu luottamus Spartan toimintaan, joka syntyy osaamisen lisäksi myös avoimuudesta kommunikaatiossa.

Ympäristön huomioiminen osana toimintaa

Huomioimme voimassa olevat ympäristösäännökset ja ohjeistukset osana työskentelyä sekä pyrimme aktiivisesti edistämään yhä ympäristöystävällisempää toimintatapaa. Tuemme kotimaisuutta sekä arvostamme kumppaneidemme ympäristöarvoja.

Avainlukujamme

2012
perustamisvuosi
4,7M€
liikevaihto
90+
asiakasta
45+
asiantuntijaa
250+
toteutettua projektia