Tiedonhallinnan konsultointipalvelut

Kohti laadukkaampaa ja helposti hyödynnettävää tietoa.

Laadukas ja helposti saatavilla oleva data on organisaatiosi menestystekijä ja tehokkaan toiminnan edellytys. Ajantasainen ja luotettava tieto tukee parempaa päätöksentekoa. Tiedonhallinta mahdollistaa tietojen sujuvan jakamisen eri osastojen ja yksilöiden välillä.

Olemme erikoistuneet kokonaisvaltaiseen tiedonhallintaan ja sen kehittämisen konsultointiin. Tavoitteemme on saattaa data palvelemaan liiketoimintaasi ja prosesseja. Hyötyjen aikaansaamisessa teknologia on aina mahdollistaja, eikä koskaan itse tarkoitus.

Osaamisemme avulla palvelemme näillä alueilla

 • Data Governance

  Data governancella tarkoitetaan kaikkia niitä asioita, joilla datasta tehdään laadukasta, hyödynnettävää ja käytettävää.

  Olemme organisaatiosi apuna tuomassa hyviä käytäntöjä osaksi nykyisiä prosesseja ja johtamismalleja. Ihmisläheisen lähestymistavan avulla muutoksen hyödyt tulevat nopeasti esille.

  Lue lisää

 • Arkkitehtuurin kehittäminen

  Arkkitehtuurin suunnittelu ohjaa pidemmän tähtäimen valintoja informaation ja järjestelmien rakenteiden ja teknologiavalintojen osalta.

  Meillä on kokonaisvaltainen osaaminen niin yritys-  ja ydintietoarkkitehtuurin kuin informaatioarkkitehtuurin kehittämisen osalta. Jäsennämme nyky- ja tavoitetilan arkkitehtuurit eri sidosryhmiä palveleviksi helposti viestittäviksi kuvauksiksi.

 • Tiedon mallintaminen

  Osaava tiedon mallintaminen eri tasoilla on edellytys tiedon tulokselliselle hallinnalle ja hyödyntämiselle.

  Mallintamisen avulla saat organisaatiolle ja tiimeille yhteiset käsitteet ja tietorakenteet, jotka ohjaavat niin strategisia valintoja kuin dataratkaisujen kehittämistä.

 • Ydintiedon hallinta

  Ydintietojen hallinta –  oli sitten kyse vaikkapa asiakas- tai tuotetiedoista -on keskeistä toiminnan sujuvuudelle. Ydintietojen /master datan hallinta on joukko käytäntöjä, vastuita sekä teknisiä ratkaisuita, jotka varmistavat tietojesi eheyden ja oikeellisuuden.

  Oli kyse sitten yrityksen päätöksenteosta tai operatiivisesta toiminnasta, luovat laadukkaat ydintiedot perustan, johon pohjautuen toimintaa voidaan analysoida,  raportoida sekä kehittää edelleen.

 • Teknologiastrategia

  Teknologiastrategia sisältää pidemmän tähtäimen suunnitelman ja valinnat käytettävistä teknologioista ja niiden hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämisessä.

  Löydämme liiketoiminnan tarvetta vastaavat ja kustannustehokkaat ratkaisut informaation hallintaan ja hyödyntämiseen.  

 • Prosessien määrittely

  Toiminnan ja prosessien kehittämisen lähtökohtana on prosessien määrittely, jossa  toimintaa jäsennetään prosessin muotoon. Jäsennyksessä tunnistetaan prosessin elementit, kuten prosessin vaiheet, tehtävät ja toimijat.

  Lisäksi prosessien määrittely voidaan kytkeä edelleen prosesseissa syntyvien ja  hallittavien tietojen mallintamiseen. Prosessien määrittelyt voidaan tehdä sekä nyky- että tavoitetilamäärittelyinä, tavoitteisiin sopivalla tarkkuustasolla.

 • Tietosuoja

  Tietosuoja-konsultoinneissa kehitetään yrityksen GDPR-asetuksen mukaista toimintaa. Keskeistä on tunnistaa henkilötiedot joita yrityksessä käsitellään sekä vastuut ja roolit, joita käsittelyyn liittyy.

  Tietosuojaan liittyvät toimeksiannot voivat olla esim. menettelytapojen ja hallintamallin kehittämistä sekä jalkauttamista organisaation toimintaan, tietosuojaan liittyvien kehittämishankkeiden ohjaamista sekä tarvittaessa myös tietosuojaosaamisen tuominen on-site -henkisesti asiakasorganisaatioon.

Yhteydenotto

Markku Koponen

Chief Commercial Officer (CCO)
markku.koponen@spartaconsulting.fi
puh. +358 50 346 0025

Ota yhteyttä