Fennia

Käsitemalli mahdollistamaan tietovaraston kehittämisen

Tarpeita palveleva tietovarasto

Fennia on kotimainen asiakkaidensa omistama vakuutuskonserni, joka tarjoaa vahinko- ja henkivakuuttamisen sekä varainhoidon palveluita. Digitaaliset palvelut ovat olleet osa alan toimintaa jo pitkään, ja niiden saumaton toiminta on elinehto liiketoiminnan menestykselle.

Fennia pyrkii jatkuvasti kehittämään asiakas- ja vakuutusdatan hyödyntämistä ja raportointia. Kehityksen mahdollistamiseksi Fennialla oli tarve rakentaa monipuolisia tarpeita palveleva tietovarasto. Sparta on työskennellyt Fennian kanssa useissa tiedonhallinnan projekteissa, ja olikin luonteva kumppani tietovarastoprojektin toteuttamiseen.

Yhteistyö

Projekti aloitettiin niin kutsutun käsitemallin luomisella. Käsitteistö kerättiin ja yhdenmukaistettiin kolmen eri liiketoimintayksikön kesken, johon liittyen käsitteet ja tiedon kulku järjestelmien ja prosessien välillä kuvattiin liiketoiminnan näkökulmasta Collibra-ympäristössä.

Käsitemallin perusteella voitiin käydä läpi olemassa olevat tietovarannot, sekä määritellä selkeät vaatimukset uusien järjestelmien kilpailutukseen. Käsitemallin avulla uusi tietovarasto saatiin myös kytkettyä raportointijärjestelmään, siten että raporttien tietolähteet ovat jäljitettävissä suoraan käyttöliittymästä (Tableau).

Liiketoimintaa palvelevaa dataa

Projektin lopputuloksena Fennia sai kehitettyä raportointiaan, sekä luotua entistä kestävämmän pohjan uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämiselle laadukkaan datan pohjalta.


Tulokset

3
Liiketoiminta-alueen käsitteistön yhdistäminen
4
Lähdejärjestelmän yhteisen tietovaraston toteuttaminen
1
Keskitetty sijainti käsitteiden määrittelyyn
9
Toteutuksen asiakasarvosana

Mitä asiakkaamme oli mieltä projektista?

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Ota yhteyttä