Fennia

Liiketoimintaa tukevan käsitemallin kehittäminen

Fennia on kotimainen asiakkaidensa omistama vakuutuskonserni, joka tarjoaa vahinko- ja henkivakuuttamisen sekä varainhoidon palveluita. Olemme työskennelleet Fennian kanssa useissa tiedonhallinnan projekteissa, joista yksi on tietovaraston kehittäminen:

 • Liiketoiminnan näkökulmasta tehty käsitemäärittely ja -mallinnus
 • Tieto- ja käsitemallin ylläpidon ja kehittämisen
  työvälineen kilpailutuksen ja valinnan tuki
 • Liiketoiminnan mittariston rakentaminen
  käytettävissä olevan datan perusteella
 • Läpinäkyvän, suoraan lähdejärjestelmään jäljitettävissä olevan raportoinnin rakentaminen; integraatioiden dokumentointi raportilta lähteelle

www.fennia.fi


3
Liiketoiminta- alueen käsitteistön yhdistäminen
4
Lähdejärjestelmän yhteisen tietovaraston toteuttaminen
1
Keskitetty sijainti käsitteiden määrittelyyn
9
Toteutuksen asiakasarvosana


Määritä

 • Haastattelut ja workshopit liiketoiminnan edustajien kanssa
 • Sopivien menetelmien ja toimintatapojen valinta
 • Tarvekartoituksen tekeminen työväline-kilpailutukseen

Kuvaa

 • Käsitteistön kerääminen ja yhdenmukaistaminen kolmen eri liiketoimintayksikön välillä
 • Dokumentaatiomallin ja dokumenttipohjien luominen tiedon käyttäytymisen kuvaamiseksi liiketoiminnan ymmärtämällä tavalla

Toteuta

 • Olemassa olevien tietovarantojen läpikäynti tietokanta-tasolla
 • Työväline-kilpailutuksen ja valinnan tukeminen (Collibra)
 • Enterprise Data Warehouse -toteutuksen tukeminen

Varmista

 • Tietomallin integrointi raportointi-järjestelmään; raporttien tietolähteet jäljitettävissä suoraan käyttöliittymästä (Tableau)
 • Käsitemäärittelyn ja tietomallin dokumentointi (Collibra)
 • Raporttien lähdemäärittely (Confluence)