Roche

SharePoint uudistus & migraatio

Roche on maailmanlaajuinen lääketieteellisten ja diagnostisten ratkaisujen tarjoaja. Vastasimme Rochen Suomen ja Viron yksiköiden SharePoint-pohjaisen intranetin kokonaisvaltaisesta uudistuksesta, sisältäen:

 • Intranet-sivujen uudistaminen vastaamaan konsernin ohjeistusta sisällön jaottelusta ja visuaalisesta ulkoasusta
 • SharePoint-sivuston rakentaminen helposti ylläpidettäväksi keskitetyn sisällönhallinnan ja päällekkäisten sisältöjen karsimisen avulla
 • Näkymien ja metadatan luominen lakisääteisten myynnin ja markkinoinnin historiatietojen käytettävyyden parantamiseksi
 • Ylläpitäjien ja uusien pääkäyttäjien koulutus

www.roche.fi


300
Vanhentuneen sivun karsiminen
90+
Kontaktilistan hallinnan keskittäminen
10
Uuden pääkäyttäjän kouluttaminen
Toteutuksen asiakasarvosana


Määritä

 • Tavoitetilan kuvaaminen globaalin vision pohjalta
 • Projektisuunnitelman, aikataulu- sekä resurssiarvioiden tekeminen
 • Tulevan sivuston sisältösuunnitelman toteuttaminen
 • Visuaalisen ohjeistuksen läpikäynti ja sen soveltamisen suunnittelu

Kuvaa

 • Oleellisen tiedon ja tarpeellisten sivujen kirjaaminen
 • Yhteystietoja ja kontaktidataa sisältävät sivut ja tietojen ajantasaisuus
 • Tulevan sivuston sisältösuunnitelman toteuttaminen
 • Metatiedon ja arkistointi-käytänteiden sekä hakunäkymien suunnittelu myynnin & markkinoinnin materiaaleille

Toteuta

 • Sisällön jakaminen globaalin intranetiin ja maakohtaisille sivustoille
 • Vanhentuneiden sivujen karsiminen
 • Tunnistetun, tarkastetun ja ajantasaisen migraatio uuteen ympäristöön ilman käyttökatkoja
 • Yhteystietojen linkittäminen keskitetysti päivitettävään tietokantaan

Varmista

 • Tiedon omistajuuden ja oikeellisuuden varmistavien prosessien käyttöönotto
 • Uusien pääkäyttäjien kouluttaminen
 • Peruskäyttäjän koulutusmateriaalien luominen
 • Projektin toistaminen Suomen jälkeen myös Viron maaorganisaatiolle