Data-alustat

Moderni data-alusta palvelemaan koko organisaatiota.

Datan valjastaminen palvelemaan erottuvaa asiakaskokemusta ja liiketoimintaa on jatkuva prosessi, jossa tuotetaan arvoa ja uusia kyvykkyyksiä vaiheittain. Data-alusta kokoaa datan eri järjestelmistä yhteen paikkaan hyödynnettäväksi prosesseissa ja sovelluksissa. Kattava datapohja mahdollistaa uusien digitaalisten palveluiden ja datatuotteiden julkaisun nopeasti asiakkaille. Datan avulla on mahdollista jatkuvasti kehittää vuorovaikutusta asiakkaan kanssa.

Kun data-alustan kehityksessä hyödynnetään moderneja menetelmiä ja teknologioita liiketoimintatarpeiden läpimenoaika tehostuu. Tämä tuo muutosjoustavuutta ja kustannustehokkuutta, kun muuttuviin tarpeisiin ja toimintaympäristöön voidaan reagoida nopeasti. Arkkitehtuuria pitkäjänteisesti kehittämällä huomioiden eri sidosryhmien tarpeet ei päädytä pistemäisiin ratkaisuihin ja ympäristöihin, joiden ylläpitäminen vie jatkuvasti enemmän resursseja.

Data-alustan hyödyt organisaatiolle

 • Kannattavuuden seuranta ja nopea reagointi luotettavan datan pohjalta
 • Liiketoiminta saa uusiin tietotarpeisiin nopeasti ja kustannustehokkaasti ratkaisun
 • Automatisoinnin ansiosta enemmän aikaa arvoa tuottavaan työhön
 • Laadukkaan tiedon avulla tuottavampi myynti ja markkinointi

TULOKSENA KASVAVA JA KANNATTAVA LIIKETOIMINTA.

Spartan data-alustakehityksen palvelut

Data-alustan kehittämiseen kannattaa panostaa, mikäli organisaatiosi tavoitteena on tuottaa kestävästi arvoa datasta eri sidosryhmille. Olemme kokonaisvaltainen kumppani ja valitsemme aina organisaatiosi tarpeisiin parhaiten sopivat ratkaisut.

 • Data-alustan arkkitehtuurin kehittäminen, liiketoimintatarpeiden tunnistaminen ja teknologiavalinnat.
 • Kehityksen johtaminen ja vaatimustenhallinta esimerkiksi product ownerin, scrum masterin tai projektipäällikön roolissa.
 • Data-alustaratkaisut​
  • Vaatimusmäärittelyt​
  • Teknologiaratkaisuiden suunnittelu ja toteutus
  • Tietomallinnus​
  • Tietoalustan hallinta.