Toimintatapa

Kaiken tekemisemme ytimessä on asiakkaalle tuotettu arvo. Kyseessä voi olla uusi palvelu, tehokkaampi raportointi tai digitaalinen muutos. Tavoitteesta riippumatta tämä tarkoittaa, että teemme asioita tavoilla, joka todistetusti toimivat.

Datan ja tiedonhallinnan perusta on liiketoiminnan tavoitteiden ymmärtämisessä. Vaikka konkreettiset muutokset tapahtuvat datassa, prosesseissa ja teknologiassa, niiden perusta on aina liiketoiminnassa. Me autamme yhdistämään teknologian ja liiketoiminnan voittavaksi kokonaisuudeksi.

Strategista dataa

Me keskitymme kestävään muutokseen pikavoittojen sijasta.

Jotta datalla saavutetaan strateginen merkitys, tulee sitä johtaa strategisesti. Datastrategia on konkreettinen työkalu tämän saavuttamiseksi.

Tavoitteenamme ei ole tehdä vain projekteja, vaan saada aikaan pysyvää muutosta. Muutamme dataan liittyviä ajattelutapoja ja toimintamalleja tavoilla, jotka takaavat pitkäkestoisia tuloksia.

 

Data as a Service

Autamme kehittämään liiketoimintaa palvelevaa dataa, joka luo kyvykkyydet digitaalisille palveluille.

Olemme konkreettisesti tukeneet lukuisia asiakkaita niin raportoinnin ja analytiikan tehostamisessa ja datalla johtamisessa, uusien palveluiden kehittämisessä, kuin muutoskyvyn varmistamisessa.

Kun näitä tavoitteita kohti edetään määrätietoisesti ja kokonaisvaltaisesti, saavutetaan:

  • Kestäviä tuloksia – Palveluita ei ole sidottu yksittäisen teknologian mahdollisuuksiin tai elinkaareen
  • Muutoskykyä – Data on resilienttiä, se mukautuu muutoksiin ja uusiin tarpeisiin
  • Skaalautuvuutta – Osaoptimointi ja paikalliset ratkaisut väistyvät kokonaisvaltaisen ajattelun tieltä
  • Tehokkuutta – Pienempi tarve ongelmanratkaisulle tuo säästöjä ajankäytössä ja kustannuksissa
  • Tarkoituksenmukaisia ratkaisuja – Ratkaisut, jotka tehdään liiketoiminnan, ei teknologian, lähtökohdista

Kuulostavatko termit oudoilta? Mitä oikeastaan tarkoittaa data?

Olemme koostaneet tiedonhallinnan sanaston hälventämään epäselvyyksiä!
Ymmärrämme strategiset tavoitteet ja niihin liittyvät haasteet.

Olemme työskennelleet Suomen suurimpien yritysten kanssa läpi erilaisten toimialojen, hankkeiden ja toimintaympäristöjen.

Olemme erikoistuneet kokonaisvaltaiseen tiedonhallintaan.

Toimintamme perusta ovat asiakkaan liiketoiminta ja prosessit. Tavoitteemme on saattaa data palvelemaan näitä. Tämän saavuttamisessa teknologia on mahdollistaja, ei itse tarkoitus.

Keskitymme asiakkaan hyötyyn.

Teknologiariippumattomana toimijana työmme tähtää asiakkaan etuun, ei edustamiemme tuotteiden myyntiin. Osaamisemme kattaa yleisimmät teknologiat ja alustat. Siellä missä emme voi tarjota parastamme, kattava kumppaniverkostomme täydentää palveluitamme.