Prosessit

Digitaalinen liiketoiminta perustuu dataan. Ongelmat datassa vaikuttavat suoraan liiketoimintaan. Dataan liittyvien prosessien perimmäinen tavoite on näiden ongelmien minimointi.

Dataa tulee käsitellä kaikissa tilanteissa niin, että se palvelee liiketoiminnan tarpeita – nyt ja tulevaisuudessa. Liiketoiminta-arkkitehtuuri ja prosessit määrittävät missä järjestyksessä asioiden kuuluu tapahtua. Ne kertovat miten toimitaan, kun poikkeustilanteita syntyy. Ne myös luovat pohjan uuden rakentamiselle.

Digitaalinen liiketoiminta perustuu
ymmärrykselle

Heikkoudet prosesseissa aiheuttavat heikkouksia datassa. Heikkoudet datassa hidastavat liiketoimintaa ja sen kehittämistä. Tästä syystä me kiinnitämme niihin erityistä huomiota.

Digitaalisen liiketoiminnan kestävä kehittäminen perustuu ymmärrykselle asioiden vaikutuksista toisiinsa.

Tämän ymmärryksen me lupaamme tuoda asiakkaillemme. Puhumme kokonaisarkkitehtuurista. Se tarkoittaa yhteistä kuvausta datan synnyttämiseen ja hyödyntämiseen liittyvistä prosesseista ja järjestelmistä.


Kuulostavatko termit oudoilta? Mitä oikeastaan tarkoittaa data?

Olemme koostaneet tiedonhallinnan sanaston hälventämään epäselvyyksiä!

Arkkitehtuurisuunnitelma kehittämisen tukena

Kokonaisarkkitehtuurin selkeä kuvaaminen auttaa havaitsemaan ja poistamaan heikkoudet, jotka uhkaavat datan laatua, käytettävyyttä ja turvallisuutta. Arkkitehtuurisuunnitelma auttaa hahmottamaan, miten kokonaisuutta aiotaan tulevaisuudessa kehittää.

Olemme auttaneet ottamaan haltuun todella monimutkaisia ympäristöjä, joissa data liikkuu niin järjestelmien, yksiköiden ja kuin organisaatioiden välillä.

Selkiyttämällä ja yksinkertaistamalla datan käsittelyyn liittyviä prosesseja olemme voineet muun muassa:

  • Vähentää virheitä ja niiden selvittelyyn kuluvaa aikaa
  • Helpottaa oikean tiedon löytämistä oikeaan aikaan
  • Merkittävästi nopeuttaa digitaalisten sovellusten kehittämistä

Kun haluat luoda kestävän pohjan digitaalisen liiketoiminnan ja sitä palvelevan datan kehittämiseen, me autamme. Ota yhteyttä.