Järjestelmät

Datan kerääminen, säilöminen ja käsittely tapahtuu järjestelmissä – oli kyseessä sitten sovellus, tietokanta, Excel tai sähköposti.

Datan kehittäminen nähdään usein ensisijaisesti järjestelmien kehittämisenä. Ne ovatkin keskeisessä roolissa silloin, kun asioita aletaan viemään suunnitelmista käytäntöön. Oikeat järjestelmät oikeassa paikassa tekevät datan keräämisestä ja hyödyntämisestä helppoa.

Järjestelmät vai tarpeet edellä?

Muutokset järjestelmissä aiheuttavat aina muutoksia ympäristössään, niihin liittyvissä prosesseissa ja itse datassa.

Järjestelmien kehittäminen vaatii taustalleen ymmärryksen laajemmasta kokonaisuudesta. Kehittämisen tulee palvella liiketoiminnan tavoitteita. Se tulee tehdä niin, että haitta nykyiselle toiminnalle pysyy pienenä.

Olemme kokonaisvaltainen datan kehittämisen kumppani. Kokemuksemme kattaa niin järjestelmien kehittämisen, kuin niihin liittyvän laajemman kokonaisuuden.

Olemme teknologiariippumaton toimija. Pyrimme siis aina löytämään asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvan ratkaisun, sen sijaan että tarjoaisimme vain edustamiamme ohjelmistoja.

Järjestelmäosaamista laidasta laitaan

Olemme olleet mukana järjestelmien kehityshankkeissa, käsitteellisestä määrittelystä käyttöönottoon ja integraatioihin. Osaamisemme kattaa myös kokonaisvaltaiset järjestelmäarkkitehtuurit. Meille ovat tuttuja muun muassa:

  • CRM (Customer Relationship Management, asiakastietojärjestelmät)
  • PLM / PDM (Product Lifecycle / Data Management, tuotetietojärjestelmät)
  • MDM (Master Data Management, ydintietojärjestelmät)
  • ECM (Enterprise Content Management, sisällönhallintajärjestelmät)
  • DW (Data Warehouse, tiedon talletusjärjestelmät)
  • Data Catalogues, metadatajärjestelmät
  • Data Platforms, data-alustat
  • Sekä monet muut dataan liittyvät ratkaisut.

Kun haluat kehittää järjestelmiäsi palvelemaan digitaalisen liiketoimintasi tarpeita, valitse mukaan kumppani, joka ymmärtää kokonaisuuden. Ota yhteyttä.