Data

Digitaalinen liiketoiminta perustuu dataan. Dataan, joka palvelee liiketoimintaa. Dataan, joka mahdollistaa kasvun ja kehittämisen.

Liiketoimintaa palvellakseen datan tulee olla sellaisessa kunnossa, että se täyttää sekä tekniset, että liiketoiminnan prosessien vaatimukset – läpi sen koko elinkaaren.

Datan laatu on digitaalisen
liiketoiminnan elinehto

Datan laadun takaaminen vaatii siihen kohdistuvien vaatimusten ymmärtämistä. Nämä tarpeet tulee ymmärtää niin käsitteellisellä-, prosessi- kuin järjestelmätasolla. Asiaan liittyy myös ajallinen ulottuvuus: datan elinkaari sen syntymisestä ja tallettamisesta, käsittelyn, hyödyntämisen ja muokkaamisen kautta sen arkistointiin tai poistamiseen.

Liiketoimintaa palvelevasta datasta voidaan puhua silloin, kun data täyttää sille asetetut vaatimukset kaikissa ympäristössä läpi sen elinkaaren eri vaiheiden.

 

Konkreettiset välineet datan laadun takaamiseksi

Me autamme yrityksiä ymmärtämään ja kuvaamaan nämä vaatimukset, sekä takaamaan niiden täyttymisen. Me autamme saattamaan nämä vaatimukset teknisiksi määrittelyiksi ja toimintaa ohjaaviksi tiedon hallintamalleiksi (data governance).

Selkeästi määritelty ’master data’ ja sitä koskeva tietoarkkitehtuuri auttavat dataan nojaavan toiminnan kehittämisessä kestävällä ja liiketoimintaa tukevalla tavalla.

Ydintiedon hallinta (master data management) tarkoittaa näiden kyvykkyyksien ylläpitämistä. Ydintiedon hallinnan mahdollistaa tieto- / informaatioarkkitehtuuri, joka antaa ymmärryksen liiketoiminnan kannalta merkityksellisestä datasta.


Kuulostavatko termit oudoilta? Mitä oikeastaan tarkoittaa data?

Olemme koostaneet tiedonhallinnan sanaston hälventämään epäselvyyksiä!

Data luo kyvykkyyksiä

Ymmärrys datasta takaa teknologioiden, prosessien ja ihmisten saumattoman yhteistyön. Se mahdollistaa datalla johtamisen ja nopeuttaa uusien sovellusten kehittämistä. Se takaa muutoskyvykkyyden alati muuttuvassa maailmassa.

Digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen tulisi aina perustua ymmärrykselle datasta. Valitse siis kehittämiseen kumppani, joka on erikoistunut dataan. Ota yhteyttä.