Vapo

Pitkäkestoinen tiedonhallinnan kumppanuus

Vapo on kansainvälinen monialakonserni joka tuottaa kestäviä energiaratkaisuja sekä kehittää tuotteita saastuneen ympäristön puhdistamiseen. Olemme työskennelleet Vapon tiedonhallinnan kumppanina useissa hankkeissa:

 • Henkilö- ja asiakasydintiedon (Person MDM)
  läpikäynti ja tiedonhallinnan konseptien luominen
 • Tarve- ja vaatimusmäärittelyn toteuttaminen henkilö- ja
  pääsynhallinnan ratkaisun (IAM) kilpailutusta varten
 • Toimintorajat ylittävän laskutusprosessin kokonaisvaltaisen ja
  reaaliaikaisen monitoroinnin toteuttaminen
 • EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) käyttöönoton tukeminen sisältäen mm. vaatimusmäärittelyn, henkilötietokartoituksia, riskiarvioita & tietosuojaselosteita

www.vapo.fi


6
Vuotta yhteistyötä
13
Tietosuojan riskiarviota (DPIA)
5
Laajaa tiedonhallinnan projektia
9
Toteutuksen asiakasarvosana


Määritä

 • Henkilötiedon laadunarviointi ja kehityssuunnitelma
 • Asiakastiedon laadunarviointi ja kehityssuunnitelma
 • IAM-hankintaprojektin vaatimusmäärittely
 • EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimus-määrittely ja toimenpide-suunnitelma

Kuvaa

 • Organisaation laajuisten laskutusprosessien kartoittaminen, kuvaaminen ja kontrolli-pisteiden määrittely
 • IAM-hankintaprojektin konseptointi (tekninen PoC)
 • Henkilötietojen käsittelyprosessien ja käsittelyyn liittyvän järjestelmäarkkitehtuurin kuvaaminen
 • Tietosuojavaatimusten kartoitusprojekti

Toteuta

 • Henkilötiedon ydintietokonseptin määrittely
 • Asiakastiedon hallinnan toimittajatarjousten arviointi ja valinnan sparraus
 • Järjestelmä-/toimintokohtaisten tietosuojan riski-arvioiden toteuttaminen
 • Järjestelmä-/palvelukohtaisten tietosuojaselosteiden kirjoittaminen

Varmista

 • Järjestelmähankintojen vaatimusmäärittely niiden käsittelemän tiedon käytettävyyden ja laadun varmistamiseksi
 • Laskutusprosessin reaaliaikaisen monitoroinnin toteuttaminen
 • Tietosuojan hallintamallin ja siihen liittyvän vastuunjaon määrittely ja kouluttaminen