Verkkokaupan organisaatiokaaviossa ei ole myyntimiestä!

25.8.2014, Spartan asiantuntija

Tekeekö toimittaja läpimurron kansainvälisille markkinoille ilman investointeja toimitiloihin, varastoihin ja muuhun infraan? Vältetäänkö riskialttiit rekrytoinnit vieraalla kielellä eri kulttuurista? Onko jopa myyntimies tarpeeton?

Nykyään tarjolla on verkkokauppasovelluksia, jotka voi ottaa käyttöön lähes ”plug and play” -typpisesti. Yritysilmeen luominen käyttöliittymään sekä integroinnit taustajärjestelmiin (ERP, PDM yms.) ovat tyypillisiä asiakkaiden haluamia räätälöintejä. Tuolloin taustajärjestelmistä haetaan tuotetietoa, jota pystytään visuaalisesti selaamaan verkkokaupan käyttöliittymästä.

Verkkokaupassa esitettävä tuotetieto koostuu tyypillisesti: tuotekuvauksista ja -kuvista, hinnoista, saatavuudesta sekä teknisistä dokumenteista. Usein suuri osa tästä informaatiosta on saatavana jo nykyisistä järjestelmistä ja rajapintojen hoitoon on mahdollista valita yleisesti käytössä oleva hyväksi todettu teknologia. Projektivaiheessa määritettäväksi jää lähdetiedostojen oikeat taulut ja solut, joista tiedot luetaan sovellukseen. Käytössäsi on toimiva nettikauppa, mikäli tuotetieto on saatavilla, yhdenmukaista sekä prosessit tietojen päivittämiseksi toimivat!

Asiakaskunnan ja tuoteportfiolion ollessa laaja tarkoittaa se usein, että myös datan syöttämisestä vastaa suurehko joukko henkilöitä. Työn on tuolloin tehokasta, mutta valitettavasti tuolloin kasvaa myös riski epäyhtenäiseen ja vanhentuvaan tietoon. Yhtenä, muttei ainoana esimerkkinä kompleksisesta tiedosta on myyntihinta. Kyseessähän on varsin yksikäsitteinen numeroarvo järjestelmässä? Tuo tietohan ei voi olla väärin, kun se on niin olennainen toimittajan katteelle, yritysimagolle sekä asiakkaan ostopäätökselle? Asiakkaalle vahvistettu myyntihinta voi kuitenkin vaihdella ERP -järjestelmässä riippuen: toimitusehdosta, maksuehdosta, myyntiyksiköstä, annetusta alennuksesta, myyntiyksiköstä, valuutasta, toimitustavasta, ostoerän koosta yms.

Myyntimies on perinteisesti huomioinut kaikki kaupansolmimiseen liittyvät tuotetiedot tarjousta tai tilausvahvistusta tehdessään. Verkkokaupassa kaikkien tuotetietojen tulee olla kunnossa sillä hetkellä, kun asiakas näkee ne ruudullaan. Tuotetiedon hallinnassa olevat ongelmat aiheuttavat harmaita hiuksia ja teknisiä haasteita, jos datan laatua joudutaan paikkaamaan erilaisilla ”Pielavetisillä” säännöillä ja päivitettävillä konversioilla. Datan puutteiden paikkaaminen tarkoittaa sovelluksen räätälöintiä; projektin pitkittymistä ja rahan menoa investointivaiheessa sekä sovelluksen päivityksen yhteydessä. – Myyntimiestä ei voida korvata kaupansolmimisessa, mikäli tuotetieto ei ole kunnossa!

Spartan asiantuntija