Spartalaisten kyky reagoida ympäröivän maailman muuttuviin vaatimuksiin

1.2.2022, Markku Koponen

Kyky reagoida ympäröivän maailman muuttuviin vaatimuksiin

Pandemia on kiihdyttänyt voimakkaasti uusien toimintamallien, sähköisten palveluiden ja liiketoiminnan murrosta. Yksinkertaisimpana esimerkkinä lienee kaupankäynnin siirtyminen kivijaloista sähköisiin kauppapaikkoihin. Pitkälti tämän murroksen johdosta puhutaan yhä enemmän datasta ja informaatiosta, keskustellaan sen tärkeydestä, merkityksellisyydestä ja kenties siitä, että miten sitä tehokkaammin kyettäisiin hyödyntämään. Itse keskittäisin vielä enemmän huomiota siihen, millä osalla yrityksen koko datavarantoa on suora linkki yrityksen tai toimijan arvoketjuun tai arvoketjuihin. Toisin sanoen, millä osalla yrityksen dataa on suora linkki liiketoimintaan tai yhteiskunnallisiin palveluihin, joita toimijan täytyy lain mukaan tarjota.

Arvoketjun päässä on usein kuluttaja tai yritysasiakas. Oletetaan, että yrityksen quote to cash -prosessi tarvitsee toimiakseen tehokkaasti dataa A, B ja C. Mikäli A ja B eivät yhdisty, tai data on huonolaatuista, yrityksellä on todennäköisesti haasteita prosessin kanssa. Usein tätä korjataan myös manuaalisilla työvaiheilla. Manuaaliset työvaiheet tai koodatut kiertopolut synnyttävät teknistä velkaa ja tällöin arvoketjun skaalaaminen esimerkiksi laajemmalle markkinalle on haasteellista. Sama kiertopolku joudutaan rakentamaan yhä uudelleen. Teknistä velkaa syntyy aina kehityksessä, mutta sen rajaaminen on oleellista, mikäli on tarve uudelleen käyttää kyseistä ratkaisua. Mikäli teknistä velkaa syntyy liikaa, toiminta ja kehitys hidastuu merkittävästi. Tällä on usein vaikutusta myös ratkaisun kulurakenteeseen.

Yhdessä tekeminen

Kyky ja kyvykkyys edistää liiketoimintaa datan avulla tarkoittaa usein myös sitä, että datatekemisen kulttuuri ja käytännön tekeminen täytyy saada osaksi liiketoiminnan ohjausta ja prosesseja. Kun puhutaan toimintamallien muutoksesta ja kulttuurimuutoksesta, on tarpeen muuttaa myös hiukan perinteistä ”ICT-toimittaja toimittaa tuotokset 1-5” – ja ”asiakas ostaa nämä 5 tuotosta” -mallia. Jotta dataan erikoistunut toimittaja kykenee tuottamaan arvoa asiakkaalle esim. rakentamalla datalle vastuumallin, tai ylläpidettävän tietomallirungon sekä tietovaraston, toimittajan on ymmärrettävä entistä paremmin asiakkaan liiketoiminta-ajureita. On olemassa välittömiä tarpeita ja niiden lisäksi myös tarpeita tai kysymyksiä, joihin asiakkaan tarvitsee vastata tulevaisuudessa. Tässä kosketetaan jo asiakasyrityksen strategista suuntautumista, jolloin ei olla enää vain rakentamassa teknologiaan pohjautuvaa dataratkaisua, joka usein palvelee asiakasta vain pistemäisesti. Syntyy tarve tiiviille ja joustavalle yhteistyölle missä tuotetaan arvoa yhdessä (Co-creation). Voidaan puhua ketterästä toimitusmallista tai ajattelusta, mutta tässäkin jatkuva dialogi tuotoksista ja jatkuva työn kohdentaminen ovat oleellisia.

Spartan kädenjälki

Teemme Spartalla töitä noin 25 eri asiakkaan kanssa, ratkoen dataan ja informaatioon liittyviä haasteita. Haasteet muodostuvat usein monesta eri osa-alueesta; ihmiset, prosessit, metodit, teknologiat, hallinta- johtamismallit ja luonnollisesti itse data. Eli haaste leikkaa usein läpi usean eri organisaation tai jopa divisioonan. Tämän vuoksi lähestymissuunta ja -kulma on valittava myös asiakkaan dynamiikan sekä tarpeiden mukaan. Tästä johtuen Sparta on voimakkaasti ratkaisuliiketoiminnassa – tekemisen tavoitteena on usein parannus operaatioiden tehokkuuteen tai selkeän uuden kyvykkyyden rakentaminen. Myös uuden ulottuvuuden asiakkaille tuo tarve tiedon jouhevaan jakamiseen toisten asiakasyritysten kanssa (data sharing), missä pyritään ekosysteemien avulla laajentamaan omaa tarjoamaa.

Sparta kasvoi vuonna 2020 noin 53% ja 2021 noin 70%. Liikevaihto ylsi lähelle 5M€ vuoden -21 lopussa. Menestyksemme ja kilpailukykymme pohjaa ratkaisukonsulttien pitkään kokemukseen data- ja informaatiokentästä, jonka avulla pystymme antamaan näkemystä siihen, mistä suunnasta haastetta kannattaa lähteä ratkaisemaan, priorisoimaan ja miten kykenemme pilkkomaan ison haasteen riittävän pieniin kokonaisuuksiin. Mutta suurin kiitos menee luonnollisesti asiakkaille, jotka vuodesta toiseen luottavat pitkään kokemukseemme datan- ja informaationhallinnan alueella.

 

Markku Koponen

Chief Commercial Officer (CCO) | Myynti