Merkityksellisten asioiden juurella

2.4.2019, Spartan HR

Yritysten perustamisen taustalla on monia syitä. Nämä syyt myös heijastuvat niiden toimintaan käytännössä. Spartan juuret pohjautuvat vahvasti arvoihin. Johtava ajatus yrityksen perustamisessa oli halu tehdä konsultointia omien arvojen pohjalta: asiakastyytyväisyys laskutuksen maksimoinnin edelle. Tavoitteena oli, ja on edelleen, tehdä töitä rehellisesti ja suoraselkäisesti sekä ylipäätään olla sellainen työpaikka, jossa itse haluttaisiin olla töissä. Konkreettisena osoituksena arvopohjaisesta toiminnasta on arvolupauksemme, joka sitoo laskutuksemme tiukasti asiakkaalle tuottamaamme arvoon.

Jotta tämä asiakkaille annettu lupaus voidaan lunastaa, on meillä sisäisesti yhtä rohkea lupaus: konsultin omaa mielipidettä projektista kysytään aina ennen siihen sitoutumista. Näin voidaan osaltaan taata itse kullekin mielekkäät ja merkitykselliset projektit. Mutta kuinka taata projektien taustalle se työpaikka, jossa kukin spartalainen haluaa olla töissä? Tiedonhallinnan yritykselle tyypillisesti vastaus on tietenkin data. Tarkemmin ottaen dataa siitä, mitä spartalaiset kokevat merkitykselliseksi.

Olemme tehneet jo useamman vuoden yhteistyötä Leidenschaftin kanssa Siqni-henkilöstökyselyn tiimoilta. Leidenschaftia ja Spartaa yhdistää halu tehdä asioita valtavirrasta poikkeavalla tavalla, keskittyen niihin asioihin, joilla todella on merkitystä. Siinä missä me toteutamme tätä tiedonhallinnan konsultoinnin kautta, Leidenschaftin missiona on kasvattaa merkityksellisyyden kokemusta työelämässä. Siksi me Spartalla olemme alunperin päätyneet toteuttamaan henkilöstötutkimuksemme Siqnin avulla, jotta pääsemme suoraan asian ytimeen – mikä on spartalaisille merkityksellistä?

Siqni on siinä mielessä perinteisistä henkilöstökyselyistä poikkeava, että työnantajan toimesta ennalta valitut kysymykset ja mittarit loistavat poissaolollaan. Lukemattomien kysymysrivien täyttämisen sijasta kukin työntekijä valitsee itselleen merkitykselliset asiat ja arvioi niiden toteutumista Spartassa. Merkityksellisiin asioihin liittyen annetaan myös avointa palautetta ja kehityksehdotuksia. Siinä se. Kyselyn nerokkuus piilee sen tavassa keskittyä olennaiseen.

Pelkkä kyselyn yksinkertaisuus ei kuitenkaan ole ainoa syy valintamme taustalla. Kun merkityksellisyys ja kyselyn täyttämisen helppous kohtaavat, on seurauksena vuodesta toiseen erittäin korkeana pysynyt vastausprosentti. Sekös on tärkeää, jotta saadaan aidosti kaikkien spartalaisten ääni kuuluviin. Tämän toteutuminen kaltaisessamme yrityksessä ei ole itsestään selvää. Työntekijämme ovat usein uppoutuneet ratkomaan asiakkaaiden ongelmia. Tällöin yrityksen sisäiset tehtävät jäävät luonnollisesti prioriteettilistalla kakkoseksi.

Sparta kuitenkin on yhtä kuin henkilöstönsä ja siksi meille on tärkeää, että sen kehittämisessä kuullaan kaikkia sen jäseniä. Tässä Siqni-henkilöstökyselystä on ollut meille todellista hyötyä. Lisäksi Leidenschaftin tarjoama sparraus tulosten läpikäynnissä on myös ollut meille arvokas apu toiminnan kehittämisessä. Kyselyn toteuttamisen lisäksi leidenshaftilaiset tuovat oman näkemyksensä ulkopuolisina tuloksissa esille nousseisiin asioihin. He pystyvät tarjoamaan neuvoja kokemuksensa perusteella, joka heille on kertynyt monien muiden organisaatioiden kanssa tehtyjen vastaavien kyselyiden pohjalta.

Tänä vuonna spartalaisten merkityksellisimmiksi asioiksi nousivat työpaikan vahva yhteishenki; työympäristö, jossa voi olla oma itsensä; organisaation edustama arvomaailma; vapaus tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta sekä mielekkäät työtehtävät. Näihin ja muihin kyselyssä esille nousseisiin teemoihin liittyen saimme runsaasti tietoa siitä, mitä spartalaiset arvostavat nyt ja miten me voimme edelleen kehittyä ollaksemme yhä parempia. Kysely on auttanut meitä suuntaamaan huomion ja resurssit asioihin, jotka ovat juuri spartalaisille tärkeitä. Tänä vuonna jatkammekin Siqnin tulosten perusteella kehittämistä muun muassa yhdessä tekemisen rakenteiden ja tiedonkulun osalta.

Leidenschaft on viime vuosina ollut aktiivinen suomalaisen työelämän kehittämisen puolestapuhuja. Yhtenä osoituksena tästä, he ovat hiljattain lanseeranneet Future Workplaces -sertifikaatin. Leidenschaftin omien sanojen mukaan ”sertifikaatti ei perustu työpaikan ulkopuolisten tahojen, tai johdon, ennalta määrittämään malliin työhyvinvoinnista, motivaatiosta tai hyvästä työpaikasta. Sen sijaan, sertifikaatti ansaitaan, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä.”

Me Spartalla olemme ylpeitä voidessamme kantaa tätä tunnustusta. Samalla tiedostamme kuitenkin, että maailma ei ole vielä valmis emmekä me ole täydellinen työpaikka. Siksipä jatkamme aktiivisesti työtämme luodaksemme Spartasta entistä paremman työpaikan. Niin nykyisille, kuin tulevillekin työntekijöillemme.

Lisätietoja Leidenschaftin Future Workplaces 2020 -sertifikaatista löydät osoitteesta: https://www.futureworkplaces.fi/

Katso myös avoimet paikkamme Ura-sivultamme: https://spartaconsulting.fi/ura

Spartan HR