Kun Spartalaiset eivät siivoa dataa, he siivoavat luontoa

28.8.2021, Christina Keronen

Vaikka data ja sen hallinta on meille Spartalaisille tärkeää, niin yhtä tärkeässä roolissa on myös luonnosta huolehtiminen. Osallistumme vuosittain Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry:n (Virho) jokitalkoisiin. Virho on vuonna 1990 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on elvyttää ja kunnostaa puro- ja jokivesistöjä sekä turvata koko vesiekosysteemin elinehdot niin laajasti kuin mahdollista. Toiminta hyödyttää puro- ja jokivesissä, eli virtavesissä elävien kasvi-, lintu- ja hyönteislajien ja vaelluskalojen kuten taimenen ja ankeriaan ohella mm. kalastajia ja maan- ja vesialueiden omistajia.

Virtavesikunnostustalkoita järjestetään pääsääntöisesti eteläisessä Suomessa pääkaupunkiseudulla. Viime vuosina elokuun puolivälin ja lokakuun alun välisenä aikana talkoita on ollut liki joka viikonloppuna. Kunnostuksissa on keskitytty kaupunkipurojen ja isompiin jokiin laskevien virtojen paremman ekologisen tilan saavuttamiseen. Useimmissa talkookohteina olevissa puroissa on taimenkanta, jonka kehittyminen toimii indikaationa kunnostusten onnistumiselle.

Tiedonhallinta ja luonto

Voimme ajatella tiedonhallinnan ja luonnon toimivan likimain samalla mekanismilla: jos luontoa roskaa ja siitä ei pidetä huolta, emme nauti siitä yhtä paljon ja siitä on haittaa myös ympäristöllemme sekä kasvillisuudelle, joka pahimmassa tapauksessa voi jopa tuhoutua. Hyvinvoivan luonnon merkitys on meille todella suuri: kasvit, puut, vesistöt ja alueiden hyvä hoito ovat piirteitä, joita arvostamme. Myös monille kaupunkilaisille luonto on tärkeä paikka niin henkisesti, sosiaalisesti kuin fyysisestikin. Sama pätee dataan ja tiedonhallintaan: mikäli meillä on huonoa dataa, emme voi käyttää sitä järkevästi. Jokaisella yrityksellä on suuri määrä liiketoimintaan liittyvää tietoa ja päättäjien on kyettävä toimimaan jatkuvasti kasvavien tietomäärien kanssa. Jotta onnistuisimme analysoimaan tietoa tehokkaasti ja omaksumaan dataa nopeasti, on meidän tarvittaessa raivattava sitä niin kuin raivaamme roskia luonnosta. Tiedonhallinta on tiedon keräämistä, organisointia ja tallentamista niin, että tieto saadaan käyttöön tarkoituksenmukaisesti ja hallitusti. Jos dataa on esimerkiksi monessa eri muodossa ja vaikeasti saatavilla eri järjestelmissä ja omilla työasemillamme, emme pysty hyödyntämään sitä tehokkaasti. Hajautunut tieto hankaloittaa tarkan ja oikean kokonaiskuvan muodostamisen sekä hidastaa ja monimutkaistaa arjen toimintaamme. Tiedonhallinta yhdistää tieto- ja viestintätekniikan soveltamisen ja käytännön toiminnan. Se ei ole siis pelkästään teknisiä ratkaisuja, vaan sisältää esimerkiksi organisaatioiden toiminnan ja tiedonkulun yhdistämistä. Tiedonhallinta mahdollistaa erilaisten tietovirtojen hyödyntämisen. Ei siis ihmekään, että tieto mielletään osaavan henkilökunnan rinnalla yrityksen tärkeimmäksi pääomaksi ja sen oikeaoppinen johtaminen tuo myös mukanaan mittavan kilpailuedun.

Iso kiitos päivästä Virho ry:lle, Suomenlahden Uistelijat ry:lle sekä kaikille muille yhteistyökumppaneille ja talkoolaisille.

Hyvää luonnon päivää (28.8.2021) kaikille ja pidetään yhdessä huolta niin luonnosta kuin datastakin!

Christina Keronen

Controller