27
Huhti

Tiedote: Ainutlaatuinen tietomanipulaation ehkäisyyn keskittyvä tietoturvaratkaisu julkaistu

Suomalainen Sparta Consulting Oy on julkaissut Huginn-nimisen tietoturvaratkaisun, jonka tarkoituksena on auttaa niin julkisia organisaatioita kuin yksityistä sektoria suojautumaan tietomanipulaatiolta ja turvata organisaation tiedon eheys. Huginnin kohderyhmää ovat organisaatiot, joille luottamus omaan operatiiviseen tietoon on elinehto. Erityistä huomiota tuotteen kehittämisessä on kiinnitetty toimijoihin, jotka vastaavat yhteiskunnan kriittisestä infrastruktuurista, kuten sähköntuotannosta, terveydenhuollosta ja pankkitoiminnasta.

”Huginnin kehitys alkoi, kun ymmärsimme, etteivät organisaatiot ole tietoisia tietovarantojensa eheyden tilasta. Tällä hetkellä ei ole juurikaan keinoja todeta, voiko organisaatioiden tietoon todella luottaa vai onko sitä manipuloitu ulkopuolisen tai sisäisen tekijän toimesta. Tilanne on kestämätön, sillä erityisesti kriittisestä infrastruktuurista vastaavat toimijat ovat todennäköisimmin monimutkaisten ja vaikeasti havaittavien – ja vielä vaikeammin selvitettävien – tietomanipulaatiohyökkäysten kohteena”, kertoo Jani Antikainen, Huginnin taustalla oleva yrityksen perustaja.

”Tietomanipulaation uhkaa ovat korostaneet jo vuonna 2015 muun muassa Yhdysvaltojen johtavat tietoturva-asiantuntijat. Tämä ei tullut meille yllätyksenä, sillä Huginn oli noihin aikoihin jo kehityksessä, mutta asiantuntijoiden huomio sekä edistyneet tietomanipulaatiohyökkäykset, kuten Carbanakin-rikollisjärjestön miljardihuijaus ja Bangladeshin pankkiin kohdistunut kyberpankkiryöstö, ovat tuoneet tärkeää kansainvälistä näkyvyyttä ongelmalle. Unohtamatta vanhaa kunnon Stuxnetia, tietomanipulaation ensimmäistä mestariteosta”, Antikainen lisää.

Siinä missä nykyiset tietoturvaratkaisut keskittyvät ratkaisemaan ongelmia tiedon luottamuksellisuudessa ja saatavuudessa, Huginn tarjoaa vastauksen yksinkertaiseen, mutta sitäkin tärkeämpään kysymykseen siitä, voiko liiketoiminnalle kriittiseen tietoon luottaa vai onko sitä manipuloitu. Huginn on maailman ensimmäisiä tietoturvaratkaisuja, jotka pystyvät turvaamaan kokonaisten liiketoimintaprosessien eheyden ja luomaan reaaliaikaisen tilannekuvan yrityksen tietoon liittyvistä riskeistä. Huginn luo arvoa organisaatioille tuomalla yhteen liiketoiminnan, tietohallinnon, tietoturvan ja riskienhallinnan muodossa, joka on muutakin kuin kustannuserä.

Lisätietoa:
www.huginn.fi

Mediakontaktit:
Jani Antikainen, hallituksen puheenjohtaja +358 40 096 8971
Sakari Sanaksenaho, toimitusjohtaja +358 41 538 7797

Sparta Consulting Oy