Lähtötilanne

Tietovarastoon pohjautuvassa raportoinnissa oli havaittu ongelmia ja sisältövirheitä, jotka liittyivät raportoinnin perustana olevaan ydintietoon.

Asiakas oli tekemässä uudistustöitä tietovarastoon ja sitä edeltävään ydin/ perustiedon hallintakäytäntöihin.

Saavutukset

Kehittämisprojekteihin osallistuvat saivat perustiedot ydintietojen merkityksestä omalle toiminnalle sekä käsityksen miten ydintietoja voi käytännössä hallinta systemaattisesti asiakkaan toimintaympäristössä.

Mitä teimme?

Yhteistyössä kehitysorganisaation kanssa päätettiin rakentaa ydintiedon ja sen hallinnan koulutuspaketti tehotietoiskun muodossa.