Lähtötilanne

Asiakkaalla oli syntynyt tarve uusia vanhentuva toiminnanohjausjärjestelmänsä (ERP) ja tarkoituksen mukaisella tavalla uudistaa omaa tilaus-toimitusprosessiaan.

Saavutukset

Asiakas solmi toimitussopimuksen parhaiten tarpeisiin soveltuvan toimittajan kanssa, josta myöhemmin seurasi hallittu uuden järjestelmän käyttöönotto.

Mitä teimme?

Asiakkaan puolesta ajettiin uuden toiminnanohjausjärjestelmän tarjouspyyntöprosessi, jossa etsittiin asiakkaan tilanteeseen sopivimmat järjestelmätoimittajakandidaatit. Välituloksena seuloutui kaksi vahvinta kandidaattia joiden kanssa käytiin tarkemmin läpi asiakkaan tarpeet ja tavoiteltavat toimintamallit. Myös kehitysoptiot tuleville vuosille huomioitiin valintaprosessissa.