Lähtötilanne:

Asiakasyritysten vanhentunut intranet päivitettävä konsernin uuteen intranetiin. Projekti sisältää dokumentinhallinta-alustan määrityksen, kehityksen, dokumenttimigraatiot, käyttöönoton sekä pääkäyttäjä- ja loppukäyttäjäkoulutukset.

Saavutukset:

Projektin tuloksena asiakasyrityksissä otettiin ilman käyttökatkoja käyttöön uusi, konsernimääritysten mukainen intranet.

Asiakasyritysten dokumentaatio otettiin yhtenäistetysti haltuun, olemassa oleva dokumentaatio tunnistettiin ja validoitiin sekä dokumentaation jakelu yhtenäistettiin yrityksen eri osastojen kesken. Tiedon omistajuus ja oikeellisuuden varmistavat prosessit otettiin käyttöön yrityksissä.

Mitä teimme?

Spartan projektipäällikön johdolla projekti toteutettiin kolmessa asiakasyrityksessä. Asiakasyrityksille tehtiin intranet-alustan määritys, kehitys ja käyttöönotto. Asiakkaan dokumentinhallintaprosesseja muokattiin sopimaan uuteen järjestelmään. Olemassa olevat asiakirjat validoitiin ja migroitiin uuteen palveluun. Spartan projektipäällikkö koulutti asiakkaan pääkäyttäjät sekä loppukäyttäjät.