Lähtötilanne

Asiakkaalla ei ollut kyvykkyyttä yhtenäiseen raportointiin eikä raportointialustaa. Käsitys tiedon elinkaaresta sekä lähtödatan muodostumisesta oli vajaavainen.

Saavutukset

Lopputuloksena asiakkaan ensimmäinen käytössä oleva tietovarastoratkaisu. Asiakkaan liiketoiminta pystyy nyt ensimmäistä kertaa muodostamaan kokonaiskuvan siitä paljonko apurahoja on jaettu, kenelle ja milloin.

Näkyvyys historiaan prosessien näkökulmasta on kyetty luomaan yhteisen tietomallin kautta.

Asiakkaalla ymmärrys että pelkkä tietovarastoratkaisu ei ole ratkaisu raportoinnin ongelmiin vaan lähteistä tulevan tiedon laatua pitäisi pystyä parantamaan merkittävästi, jotta raportoinnin luotettavuus kasvaisi.

Mitä teimme?

Projekti toteutettiin tietohallinto-organisaation kanssa. Rakensimme tietovarastoratkaisun MS SQL 2012 päälle, joka kerää tiedot lähdejärjestelmistä kuukausittaista raportointia varten. Lähdejärjestelmien tiedot kerätään ETL-rajapinnan lävitse ja muokataan yhteiseen tietomalliin raportoitavaksi.