Lähtötilanne

Henkilöstö- ja HR-tietojen elinkaarikäsittelyssä sekä operatiivisia että teknisiä puutteita ja toimintamalli oli altis tietovirheiden syntymiselle.

Toimintamallit- ja vastuut olivat organisaatiossa osin epäselviä ja henkilötietojen käsittely sekä
integrointi yhdistettynä eri järjestelmien käyttäjätietoihin oli käsityövaltaista. Kokonaisuutta palveleva arkkitehtuuri ei ollut optimaalisesti suunniteltu.

Saavutukset

Asiakkaalle tuotettiin määritykset henkilöydintiedolle tietostandardin muodossa sekä tavoiteprosessit tiedonhallinnan liittämiseksi jokapäiväisiin operatiivisiin prosesseihin.

Teknisen ratkaisun koestamisen myötä käynnistetty projekti jossa toteutetaan ratkaisu sähköiseen käyttäjätiedon ja pääsyn- ja käytönhallintaan.

Mitä teimme?

Toteutettiin hanke henkilöydintiedon tunnistamiseksi ja määrittämiseksi sekä operatiivisten henkilötiedon hallintatoimintojen suunnittelemiseksi.

Samanaikaisesti toteutettiin POC-hanke, jossa valittiin toimittajakandidaatti sähköisen pääsy- ja käyttöoikeuksien hallinnan ratkaisemiseksi ja tekniseksi integroimiseksi henkilöstöhallinnan
järjestelmiin.

Tuotettiin tavoitearkkitehtuurin määritys, jota päätettiin lähteä toteuttamaan vaiheittain.