Lähtötilanne:

Asiakas hankki ohjelmistokehityspalvelua pitkäaikaiselta kumppanitoimittajataan.

Asiakas halusi kehittää omaa ohjelmistokehityksen hankinta-, johto- ja kehitystoimintaansa. Lisäksi Asiakas halusi saada lisää näkyvyyttä toimittajan kehitysprosessiin, lyhentää toimitusaikoja ja nostaa ohjelmistotuotteiden laatua jo varhaisessa elinkaarivaiheessa.

Toimittajalla on rautainen substanssiosaaminen ja ohjelmistokehitysprosessissa automatisointimahdollisuuksia.

Saavutukset:

Sparrauksen aikana Asiakkaan organisaation ymmärrys ja tahtotila uudesta toimintamallista ja tulevista kehityssuunnista tuotehallinnan osalta selkeni huomattavasti.  Toimittaja ymmärsi heiltä vaaditun palvelutason.

Mitä teimme?

Sparrattiin asiakasta asiakkaalle sopivalla rytmillä:
•    Selvitettiin nykyinen toimintamalli ja tyytymättömyyttä aiheuttavat kohdat.
•    Punnittiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.
•    Selvitettiin potentiaaliset tuotteet ja toimittajat, joilla uutta prosessia voidaan tukea.
•    Suunniteltiin ja koestettiin olemassa olevasta kehitetty end-to-end prosessi kattaen ohjelmiston elinkaaren ideasta markkinoilta poistoon.