Lähtötilanne

Liiketoimintasiilot aiheuttivat ongelmia kokonaisnäkyvyyden luomisessa raportoinnissa.

Ajattelumallia yhteisestä tietopääomasta ei ollut olemassa sekä tiedon omistajuudet, määritelmät ja hallintaprosessit olivat pitkälti avoimia.

HR-järjestelmän uusinta oli ovella, jonka myötä myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä prosesseja oli tarve uudistaa.

Saavutukset

HR-järjestelmän vaatimusmäärittelyyn saatiin merkittävästi tarkennettuja vaatimuksia sekä tietomallien, prosessien että integraatioiden osalta täten parantaen hankkeen onnistumisprosenttia ja läpimenoaikaa.

CRM-projektiin tehdyn datamigraatio ja konseptityön seurauksena saatiin luotua ymmärrystä siitä, mitä yrityksen asiakkuus todellisuudessa tarkoittaa.

CRM-projektin hyötyjä voidaan jatkossa kerätä alun perin suunniteltua huomattavasti laajemmalta alueelta. Hallintamallityöskentelyn tuloksena systemaattinen ydintiedon kehitys on saatu asiakkaalla käyntiin ja tiedon laatu sekä käytettävyys tulee tulevina vuosina työn jatkuessa parantumaan merkittävästi sekä operatiivisessa, että analyyttisessä käytössä.

Mitä teimme?

Henkilötiedon laadusta tehtiin analyysi ja korjausehdotukset tuotettiin asiakkaalle.

Nykytilan ja tavoitetilan prosessit määriteltiin yhdessä henkilötietoja käsittelevien tahojen kanssa (IT, Palkkahallinto, HR, Viestintä, Hallintopalvelut). Tuotokset dokumentoitiin ja esitettiin välivaiheet, joilla tavoitetilaan päästään.

Tuettiin CRM -projektin käyttöönottoa datamigraation osalta ja tuotiin CRM toteutukseen mukaan konsernilaajuisia tarpeita.

Henkilö- ja asiakastietoprojektien yhteydessä määriteltiin myös asiakkaan yleistä ydintietojen hallintamallia ja tiekarttaa.