Lähtötilanne

Asiakkaalla lukuisia eri järjestelmiä joissa käsitellään asiakastietoja ja joiden keskinäinen integrointi (integraatioarkkitehtuuri) asiakastietojen osalta ei palvele täysin yrityksen toiminnan tarpeita.

Asiakastietojen hallinnointitapa on muotoutunut ajan saatossa tiettyyn malliin ja järjestelmähankintojen kautta syntyneet tietovastuut ovatn käytännön tasolla osittain epäselvät. Tarpeet hallittavan asiakastiedon laadulle ovat erilaiset eri toimijoiden kesken.

Asiakastietojen mahdollisia laatupoikkeamia korjataan sisäisestä asiakasorganisaatiosta riippuen taustalla, ei aina itse tiedon tuottajan toimesta.

Saavutukset

Kuvattiin tärkeimmät nykytilan asiakastiedon hallintaprosessit ja niihin liittyvät asiakastietojen elinkaaren aikaiset tapahtumat.

Synnytettiin asiakastietostandardikuvaukset, missä kuvattiin se, mikä osa kaikesta käsiteltävästä asiakastiedosta on sairaanhoitopiirin tasolla yhteistä asiakasydintietoa (henkilö ja yhteisö), mikä eri tietoelementtien merkitys on ja miten niitä tulisi käyttää hyväksi käytännön operatiivisissa prosesseissa.

Mitä teimme?

Sairaanhoitopiirin tietohallinto päätti tehdä asiakasydintietojen kuvaamisen. Hankkeessa ilmeni että asiakastietoja – sekä henkilö(potilas) että yhteisö – ei ymmärretty täysin samalla tavalla asiakastietoja käsittelevien osapuolten kesken. Selvitettiin asiakastietojen käyttötapoja eri järjestelmissä ja ylläpito/käyttöprosesseissa sekä samalla seulottiin esiin henkilö- ja yhteisöasiakkaiden ydintietoelemetit.