Lähtötilanne

Asiakkaalla haasteita henkilöydintietoon liittyvissä prosesseissa ja tiedon hallintamenetelmissä.

Henkilötiedon omistajuudessa IT:n ja henkilöstöhallinnon rajapinnoissa oli havaittavissa epäselvyyksiä.

Uuden arkkitehtuuriratkaisun määrittäminen tulevaisuuden kehityshankkeita varten.

Saavutukset

Projektin tuloksena luotiin ydintietostandardi henkilöydintiedon osalta, joka kuvasi asiakkaalle olennaisen ydintiedon, sen merkitykset ja käyttötavat operatiivisissa prosesseissa.

Arkkitehtuurin osalta luotiin kehys, joka tulee ohjaamaan tulevia järjestelmä- ja integraatioratkaisuja.

Mitä teimme?

Tietohallinto-osasto aloitti projektin, jossa selkeytettiin henkilötiedon määritelmää (mitä se on ja ei ole), merkitystä ja elinkaarta eri toimintaprosesseissa.

Rinnalla luotiin uudet tiedonhallinnan prosessit jotka liitettiin operatiivisiin toimintaprosesseihin.

Arkkitehtuurityössä selvitettiin nykytila, suunniteltiin elementit ja kehys tavoitetilalle, joka palvelee parhaiten ydintietojen elinkaaren aikaista ja tarkoituksenmukaista vaiheita.

Ydintiedon hallintomallille suunniteltiin asiakkaan organisaatioon soveltuva ratkaisu. Ydintietotyön jatkuvuuden edistämiseksi tuotettiin tekninen ratkaisu ydintietostandardin tietojen julkaisemiseksi ja sen sisällönhallintaan.