Saimme Spartalta näkemystä kokonaisuuden ratkaisemiseen

”Sparta oli apunamme tietosuojan kehityshankkeessa lähtien nykytilasta ja päätyen kanssamme tuottamaan Fennian tietosuojan kehittämisen kokonaiskonseptin. Saimme Spartalta hyvää apua selventämään kehitysvaatimuksia, erityisesti liittyen asiakastietomme tiedon elinkaaren hallintaan. Spartan konsultit osallistuivat niin liiketoimintaprosessien tietosuojatarpeiden selvittämiseen kuin keskeisten järjestelmien vaikutustenarviointien toteuttamiseen. Koemme saaneemme Spartalta näkemystä kokonaisuuden ratkaisemiseen, ei vain paljon tarjolla oleviin nykytilojen selvittämiseen. Saimme yhdessä tehtyä pohjan Fennian tietosuojakäytänteiden jatkuvalle kehittämiselle.”  

-Sari Lehtonen, Projektipäällikkö, Fennia

 

Sparta teki työnsä loppuun asti asiakasta ajatellen

”Saimme Spartalta apua käynnistäessämme tietoinventaarityötä – halusimme saada tehokkaasti koottua tietoa koskien oman datamme tilannetta. Erityisesti asiakkaan elinkaareen liittyvät tietoinventaarin havainnot ja kehityskohteet olivat meille arvokasta tavaraa, jotain sellaista mitä emme osanneet odottakaan työtä käynnistäessämme. Spartan konsultit toimivat järjestelmällisesti ja ammattitaitoisesti ja huolehtivat että asiat etenivät. Heidän kanssaan työskentely oli mutkatonta ja välitöntä ja asiakastyytyväisyyden laatulupauksesta he pitivät esimerkillisesti kiinni.”

-Satu Kuusinen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Jyväskylän Energia -yhtiöt

Voimme huoletta suositella Spartan asiantuntijoita

”Roche Oy ja Roche Estonia OÜ ovat erittäin tyytyväisiä Spartan toimittaman palvelun tasoon SharePoint migraatioprojekteissa 2015-2016. Ammattimainen ote asiakkuuden hoitamiseen ja innostava lähestymistapa informaatioteknologian haasteisiimme on pantu merkille asiakasyrityksissä. Voimme huoletta suositella Spartan asiantuntijoita johtamaan sekä teknisiä että ei-teknisiä IT-projekteja.”

– Stefan Sonkkila, Information Manager, Roche Informatics Nordic’s

Saarioinen logo

Spartan asiantuntijat lunastivat arvolupauksensa

”Saarioisilla tunnistettiin tarve selkeyttää keskeisten ydintietojen merkitystä, käsittelyä sekä niiden hallintaa. Spartan tiedonhallinnan asiantuntijat auttoivat meitä hyvään alkuun tunnistamaan toiminnallemme olennaisen ydintiedon ja tuottamaan yhteisen käsityksen sisällöstä sekä merkityksestä. Samalla luotiin askelmerkit arkkitehtuurimme, tiedonhallintamallin ja -prosessien tavoitteista, jolla mahdollistetaan ydintietomme laadukas hallinta sen elinkaaren aikana.
Hanke oli yhteistyöponnistus, jota emme olisi voineet pelkästään omin voimin viedä läpi. Spartan asiantuntijat lunastivat arvolupauksensa asiakastyytyväisyydestä.”

– Lauri Viitanen, Tietohallintopäällikkö, Saarioinen Oy

Partus

Projektin lopputulos yllätti meidät todella positiivisesti

”Tiimiakatemia Global (Partus Oy) haluaa kehittää palveluprosessejaan etsimällä tulevaisuuden tavoitteen mukaisia sopivimpia markkinoilla tarjolla olevia digitaalisia palveluja, jotka ovat tarkoitettuja valmennustoimialalle. Sparta kartoitti meille kustannustehokkaita ratkaisuja sekä tuotti ehdotuksen tavoiteltavista palveluprosesseista sekä niitä tukevista digitaalisista palveluista. Yhtenä tavoitteenamme on kehittää palveluprosessiemme tiedonhallinta systemaattiseksi sekä tarjota sujuvampi yhteistyömahdollisuus verkostollemme ja asiakkaillemme. Projektin lopputulos yllätti meidät todella positiivisesti. Spartan tuottama ratkaisu tukee Tiimiakatemia Globalin tulevaisuuden kasvua.

– Heikki Toivanen, TkT, Toimitusjohtaja, Tiimiakatemia Global (Partus Oy)

Valmet

Voi luottaa, että sitä saa mistä ollaan sovittu

”Sparta osallistui Valmetin varaosien globaaliin hinnoittelujärjestelmän käyttöönottoprojektin eri vaiheisiin. Spartalla oli rooli niin liiketoimintatiedon analysoinnissa kuin järjestelmän käyttöönotossa sekä koulutuksessa. Tekemisessä yhdistyi vahva substanssiosaaminen, liiketoiminnan ymmärtäminen sekä yhteistyökyky. Kuluneen yhdeksän kuukauden aikana ei tarvinnut käyttää turhaa aikaa sopimuspykälien tulkitsemiseen, koska toiminta on rehtiä ja avointa. On ilo tehdä yhteistyötä toimijan kanssa, jonka kohdalla voi luottaa, että sitä saa mistä ollaan sovittu.”

– Ismo Katila, Director Spare Part Services, Valmet

Lead Desk logo

Olemme erittäin tyytyväisiä spartalaisten ammattitaitoon

”Toimeksianto toteutettiin tiiviissä yhteistyössä LeadDeskille siirtyneen palvelutiimin kanssa, tehokkaasti ja nopealla aikataululla. Olemme erittäin tyytyväisiä spartalaisten ammattitaitoon ja osaamiseen, lopputulos täytti kaikki odotuksemme.”

– Olli Nokso-Koivisto, Toimitusjohtaja, LeadDesk

Veikkaus logo

Syvällistä asiantuntemusta erilaisista teknologioista

”Spartan tarjoama tiedonhallinnan osaaminen auttoi Veikkausta löytämään sopivimman ratkaisun liiketoimintatietomme tulevaisuuden hyödyntämistarpeisiin. Sparta yhteistyökumppaneineen on osoittanut hyvin laaja-alaista mutta samalla syvällistä asiantuntemusta erilaisista teknologioista. Yhteistyömme tuloksena saimme myös kirkastettua kuvaa tiedonhallinnan tulevaisuuden arkkitehtuuriratkaisuista.”

– Harri Räsänen, ICT Arkkitehti, Veikkaus

Maitokolmio logo

Sparraava yhteistyömme jatkuu myös tulevaisuudessa

”Spartalla on laaja kokemus eri toimialojen toiminnanohjausratkaisujen hankinnasta, sopimusprosessista sekä käyttöönottoprojekteista. Sparta auttoi Maitokolmiota etsimään tarpeisiimme sopivia sekä elintarvikealalle kohdennettuja vaihtoehtoja vanhan, riittämättömäksi käyneen toiminnanohjausjärjestelmän korvaamiseksi modernimmalla ratkaisulla. Tulevaisuuden kehitystarpeidemme kartoitus ja tarjousprosessin ripeä sekä ammattitaitoinen läpivienti säästi meiltä merkittävästi omaa työtä. Saimme myös tukevan selkänojan sopimuksen solmimiseksi ja eväät, miten sudenkuoppia vältetään käyttöönottoprojektissa. Sparraava yhteistyömme jatkuu myös tulevaisuudessa.”

-Juha Murto-Koivisto, Toimitusjohtaja, Maitokolmio

Vapo logo

Olemme erittäin tyytyväisiä

”Sparraus toimittajavalinnassa nopeutti työtämme ja säästi meidät laajalta toimittajakenttään tutustumishankkeelta. Sparta toi substanssiosaamisensa ja kokemuksensa tehokkaasti käyttöömme – olemme erittäin tyytyväisiä!”

– Mikko Miekkoniemi, Manager, Information management, Vapo

SAS

Sparta tekee ja toimittaa – laadukkaasti!

”Sparta tekee ja toimittaa – laadukkaasti! Meillä on hyvin toimiva yhteistyö, jossa yhdistyy meidän tiedonhallinnan tekninen osaaminen ja Spartan substanssi- ja konseptiosaaminen. Suosittelen mielelläni – itse tiedän, että tarjolla on tiedonhallinnan osaamista onnistuneeseen tekemiseen pohjaten!”

– Johan Sandell, Toimitusjohtaja, SAS

Trafi

Kiitos häkellyttävän tehokkaille ja positiivisille konsulteille!

”Spartan konsultit toimivat onnistuneesti meille tulkkeina MDM:n ihmeellisessä maailmassa. Saimme kiinni uudesta asiasta, pääsimme ydintiedon mallintamisen makuun ja jatkamme näillä eväillä innolla uusien entiteettien kesyttämistä! Kiitos häkellyttävän tehokkaille ja positiivisille konsulteille!!”

– TK, AV, HV / Trafi

mtv3 logo

Spartan kaverit ovat auttaneet sparraamaan ajatuksiamme

”Spartan kaverit ovat auttaneet sparraamaan ajatuksiamme ja esittämään ratkaisumalleja, joissa ei ole jumahdettu vanhoihin kaavoihin, vaan tarjottu liiketoiminnan kehittämisen kannalta uusia ideoita. Arvolupaus ehdottomasta asiakastyytyväisyydestä on jotain, mitä ala tarvitsee laajemminkin, hyvä että jollakulla on kanttia lähteä haastamaan oma osaaminen ja kyky toimittaa!”

– Risto Koivula, Teknologiajohtaja, MTV Oy

Fingrid

Spartan kokemus on ollut äärimmäisen arvokasta

”Spartan kokemus ja asiantuntijuus etenkin ydintiedon hallinnan kehittämisen käynnistämisvaiheessa on ollut äärimmäisen arvokasta. Projektin lisäksi spartalaiset panostivat vahvasti siihen, että asiakas ymmärsi asian perusteellisesti, jotta asiakkaan maturiteetti nousi tekemään aiheeseen liittyviä päätöksiä. Spartalla on paljon kokemusta ja osaamista niin kapeista substanssiasioista kuin laajoista kokonaisuuksista. Sparta on tukenut ja näyttänyt suuntaviivoja, miten ydintietoa hallitaan systemaattisesti koko organisaation osalta. Yhteistyö on ollut aikaansaavaa, joustavaa ja virkistävää.”

– Nina Kujala, Kehityspäällikkö, Henkilöstön kehitys, Fingrid Oyj

Sparta Consulting logo